OVS Licenca Natisni

Open Value (OV) licenca v obliki najema je sorodna OV licenci za celotno podjetje, le da gre pri tej obliki za najem in ne za nakup. Pri licenci Open Value Subscription (OVS) gre za najem določenih produktov (Professional Platforme, ki zajema MS Windows Professional Upgrade, MS Office Professional Edition in MS Core CAL ter Small Business Platforme, ta zajema MS Windows Professional Upgrade, Office Small Business Edition in Windows SBS CAL) za dobo treh let.

Namenjen je podjetjem z najmanj 5 računalniki, podjetje pa mora s to pogodbo zajeti vse osebne računalnike, ki jih ima. V OVS pogodbo je možno vključevati tudi dodatne produkte.

Lastnosti modela

 • 5 licenc (vključeni morajo biti vsi PC-ji)+
 • Produkti platforme + dodatni produkti
 • Najem
 • Licenca + medij
 • Prenosljiva licenca
 • Centralna pogodba o najemu programske opreme z možnostjo dodajanja in odvzemanja licenc ter filial. Gre za fleksibilen način licenciranja
 • Enostavno vodenje licenc in zmanjševanje tveganja uporabe nelegalne programske opreme ter potencialnih stroškov

Prednosti modela

 • Zagotovljena varnost, zanesljivost ter večja produktivnost (z možnostjo uporabe najnovejše programske opreme, ki je vključena v najemnini)
 • Omogočena uporaba predhodnih verzij programske opreme
 • Minimalni stroški upravljanja programske opreme (omogoča usklajeno in poenoteno platformo)
 • Planiranje IT-stroškov v naprej

Investicija

 • Zaradi najema nižji strošek, ki zmanjšuje davčno osnovo. Ni amortizacije
 • Ni potreben takojšnji kapital, gre za porazdelitev stroškov skozi obdobje
 • Zagotovitev najemnine s podpisom pogodbe
 • Priznanje prejšnjih nakupov v obliki posebnega popusta v prvem letu
 • Možnost odkupa licenc

Dodana vrednost (Software Assurance)

 • Software Desktop Deploying Planning
 • Storitve Information Work Solution
 • Prednamestitveno okolje Windows
 • Windows Vista Enterprise
 • Izobraževalni kuponi
 • Microsoft E-Learning
 • Program Home Use
 • Employee Purchase Program
 • Enterprise Source Licensing Program (ESLP)
 • 24x7 Problem Resolution Support
 • Corporate Error Reporting (CER)
 • "Hladne" varnostne kopije za obnovitev sistema po napaki
 • TechNet in vodene skupine novic Technet
 • Windows Fundamentals for Legacy PCs za software Assurance
 • Podpora Extended Hotfix Support